• Vytváření webových stránek statických i dynamických s využitím moderních technologií, databásové aplikace, Java script, VB script, ASP.NET, Flash dle požadavků zákazníka
  • Grafické práce - vytváření veškeré grafiky pro web, loga, nápisy, prezentace
  • Zpracování textů pro prezentační účely - výroční zprávy, reklamní letáky, vizitky atd.
  • Příprava přednášek na diapozitivy, folie, multimediální prezentace
  • Zalomení textů a příprava pro tisk
  • Fotografické práce